mixbild1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Styrelsen för Friluftsfrämjandet Norrviken får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2013. Styrelsen har bestått av fem ledamöter och två suppleanter; ordförande, sekreterare, kassör samt grenledarna för föreningens två verksamheter, kajak respektive långfärdsskridsko. Styrelsen har sedan årsmötet 2013, haft fyra protokollförda styrelsemöten samt några möten där ledare samlats och diskuterat övergripande frågor.

Föreningen har haft 17 kajakledare18 skridskoledare, ca 10 ledare är aktiva i båda verksamheterna. Medlemsantalet var vid årets utgång 604, vilket är en ökning med 55 medlemmar jämfört med förra årets siffra (+10%). Under året har vi aktivt jobbat med att informera de deltagare som ej är medlemmar om möjligheten att bli det. Vi har också gått ut med ett mail till de medlemmar som missat att förnya sitt medlemskap. Vi tror att dessa aktiviteter kan ha bidragit till ökningen, men vi brottas fortfarande med problemet att alla nya medlemmar aktivt måste välja Norrviken för att hamna hos oss.

Gemensamma aktiviteter

Under 2013 har vi inte genomfört några mer omfattande gemensamma aktiviteter för samtliga ledare. Enklare aktiviteter såsom bastukväll mm har dock genomförts. Under året har ledarna fått förnyade jackor då den förra omgången ledarjackor började bli utslitna.

Ny hemsida

I början av hösten hemsöktes vår hemsida av hackers som förstörde denna så till den milda grad att hela sidan fick göras om från grunden. Ett omfattande arbete följde för att förnya sidan och försöka ”rädda” gammalt material. Efter ca en månads arbete var den nya sidan på plats, men det återstår fortfarande arbete med återställandet.

Ny lösning för skridskoverksamhetens information mm

Under året har styrelsen verkat för att mer av skridskoverksamhetens utbud ska hanteras på skridsko.net. Skälet är att alliansens hemsida med tiden stagnerat då utvecklingsresurser saknas. Genom att använda skridsko.net får vi en lösning är säkrare i framtiden. Tyvärr har inte alla bitar fallit på plats i skrivandets stund så här finns behov av fortsatt utvecklingsarbete.

Stationär lösning för vår kajakförvaring

Under hösten har styrelsen skrivit till kommunen för att få tillstånd en bättre lösning för förvaringen av våra kajaker. Önskemålet är att kunna ha en stationär plats vid Norrviken där vi kan ställa upp två containers för att förvara vår utrustning. I skrivandets stund undersöker kommunens tjänstemän alternativ för en lämplig lösning. Vi har goda förhoppningar om att frågan skall lösa sig under våren.

Arbete med rikstäckande system för aktivitetshantering

Inom friluftsfrämjandet Sverige pågår ett omfattande framtidsprojekt för att förnya IT-stödet till verksamheten. Inom ramen för detta projekt utvecklas helt nya verktyg för hantering av anmälningar, informationsutbyte med medlemmar mm. Från Norrvikens styrelse har en person medverkat i arbetsgruppen för detta projekt vid ett antal träffar under året.

Kajakverksamhet

Detta år inleddes med säkerhetsövningar i bassäng. Vid varje tillfälle var det i stort sett fullt i bassängen. Under våren införskaffades två kajaker en ny kajak av märket Noth Shore Ocean som passar för den mellanstora paddlaren och en ny Quest. Vi har sålt två kajaker. ”Hyrflottan” har under säsongen bestått av 16 uthyrningskajaker. Ett eget kajakprogram utformades även detta år. Under april månad hade kajakledarna traditionsenligt plastparty där samtliga kajaker rustades varefter en gemensam vårmiddag avnjöts. Valborgshelgen avnjöts i kajakerna då merparten av ledarna hade Valborgspaddling till Arkösund. Från maj till september har onsdagspaddlingarna genomförts vilket givit mängder av nybörjare möjlighet att bekanta sig med kajaken. Vid varje tillfälle har det varit god uppslutning bland ledarna. Vår kajakcontainer har även denna säsong varit placerad vid Segeludden, vilket underlättat verksamheten ordentligt.

Förbättrad utvärdering

För tredje säsongen har deltagarna givits chansen att lämna en utvärdering via en webbenkät efter turen. Detta har givit ledarna nya uppslag till förbättringar men också uppmuntrande kommentarer som bibehåller engagemanget.

Inte bara paddla…

Vi har försökt att skapa aktiviteter som bjuder på lite mer än paddlingen sk Temapaddling. Exempel på detta var ”yogapaddling” som genomfördes i juni. En annan tur med tema var ” Utskärgården i fokus” där vi fick lära oss fotoknep för att ta lite bättre bilder..

Längre turer

I år hade vi två veckoturer till Åland. Vid kristi flygare helgen och runt nationaldagen hade vi en fyra dagars tur i Stockholms skärgård.

Axplock ur årets övriga turer

 • Under året har två nybörjarkurser genomförts. Kurs 1 gick i juli och kurs 2 i mitten av augusti.
 • Tur till Siaröfortet där deltagarna fick en guidad visning av bergsrummen
 • Vår Kajakprovalkväll som numera är en tradition där vi kunde erbjuda provpaddling i en mängd olika kajaker. Ett flertal kajakleverantörer var med och bidrog till en lyckad kväll trots regnet.
 • Som vanligt var det fullt med deltagare på Ängsö. Denna gång med en av tillsyningsmännen som guide för att få än mer insikt om livet på Ängsö i svunnen tid.
 • Sälspaningstur i juni som fortfarande är så populär att vi kunde haft två turer...
 • Numera en traditionsenlig icke tur i havet, denna gång i Södermanland
 • Vi tog vara på de fina hösthelgerna med en tur i Strindbergs fotspår och två parallella Sensommar turer. Lite senare valde vi att bo inomhus på Höstmys på vandrarhem och Kura skymning.
 • Säsongen avslutades med Adventsturen.

När säsongen var över hade vi genomfört 54 aktiviteter till vilka ca 1162 personer anmält sig. Ledarna har tillsammans genomfört närmare 383 ”aktivitetsdagar”. Glädjande är att vi är så många aktiva ledare som delar på ansvaret för verksamheten på ett utmärkt sätt utifrån var och ens förmåga & förutsättningar att delta.

I oktober var Norrviken arr angörer för regionens ledarpaddling med inriktning kultur i Roslagen.

En planeringshelg för att summera året och planera nästa års verksamhet har genomförts. Resultatet kommer att uppvisas i årets broschyrer: Region Mälardalen och Norrviken.

Långfärdskridsko

Verksamheten i Norrviken omfattar utbildning av nybörjare och utbildning och fortbildning av ledare. Norrviken erbjuder kurser och turer för medlemmar och icke medlemmar. Ett stort antal turer erbjuds även i samarbetsforumet Stockholmsalliansen där Friluftsfrämjandet Norrviken, Stockholm och Enskede samarbetar för att erbjuda ett mer omfattande turprogram. Samarbetet innebär att vi kan erbjuda bussturer till mer spännande isar än de som finns i närområdet. Tillsammans är vi ca 20 aktiva ledare och erbjuder turer i spännvidden nybörjare till grupp 2. Flest åkare har vi i grupp 4 och 5.

En kort sammanställning av turer där Norrvikenledare har medverkat skridskosäsongen 2012/2013:

Totalt genomfördes 21 olika turer, vilket är 4 fler än föregående säsong. Vid 1 tillfällen erbjöds 2 olika turer.

 • 9 av turerna genomfördes i Norrvikens regi, främst kortare lördagsturer.
 • 12 av turerna genomfördes i Alliansens regi, till största delen som heldagsturer på söndagar.
 • 698 personer deltog i utlysta turer, ca 60 fler än föregående säsong.
 • 142 ledaruppdrag, 2 fler än föregående säsong.
 • 2 plurr, båda föredömligt gjorda av våra ledare!
 • 1 olycksfall, axelskada.

Säsongen 2012/2013 fick en sen start, Åkbara isar fanns först efter nyår. I närområdet erbjöds mest plogade banor. Med bussturer i Alliansens regi nåddes de stora vidderna och de fria naturisområdena. Säsongen med sin sena start ville sedan inte ta slut, 1:a april genomfördes den sista utlysta skridskoturen i Norrvikens/Alliansens regi, men runt om i Sverige fortsatte skridskoåkningen en hel månad till!

Lite godbitar från säsongen:

 • Säsongspremiär blev det 8/1 på Norrviken, Dagen efter besöktes Drevviken.
 • 2 Månskensturer kunde vi genomföra; 25/2 och 27/3. Alltid lika magiskt lockande att skrinna i månsken. Bra uppslutning på båda turerna, .
 • Korvgrillningsturer har också blivit en uppskattad tematur. Där kunde man välja mellan att avsluta med korvgrillning eller att åka mer skridskor genom att återvända till startplatsen.
 • Säsongens gav möjlighet till ett flertal flera fantastiska skärgårdsturer. Vid en av turerna på Nämndöfjärden gjorde våra ledare en mycket bra hanterad räddningsinsats då en person på fyrhjuling gick genom isen.
 • En minnesvärd skärgårdstur började med Waxholmsbåt från Stavsnäs till Norra Stavsudda. I sol och medvind åktes det sedan på fantastiska isar norrut till Bromskär på Blidös utsida.
 • Det är alltid en chansning att genomföra en skridskotur, vädret kan snabbt göra att gårdagens fantastiska is snabbt byter förutsättningar. Turen 2/3 till Kråkfjärden blev så, men ledarna löste det genom att ställa om till iskunskap och teknikåkning på det minimerade åkområdet.
 • Plurrövningen genomfördes 23/3 vid Alvik. 7 personer passade på att plurra på naturis.
 • Säsongens sista tur gjordes 1:a april, den var en av alla skärgårdsturer. Den här gången var start och mål Bromskär.

Kursverksamhet

Den tidiga vintern och kylan 2012/2013 fick många att börja fundera på skridsko. De tidigare årens dåliga skridskovintrar resulterade i stort intresse för kursverksamheten. Det var hela 60 st som anmälde sig till Norrvkens nybörjarkurs, raka motsatsen mot säsongen innan där vi hade få deltagare.. Sammanlagt i Alliansen hade vi 120 personer anmälda till nybörjarverksamheten. Kursen omfattar två teorikvällar, en teknikkväll på Östermalms IP och två halvdagsturer på naturis. Praktikturerna på naturis blev på plogade banor, snön gjorde att inget annat fanns i närområdet

Vikingarännet

Även detta år ansvarade Norrviken för en del av Vikingarännets bana. . Förutom de funktionärer som arbetar med banan är Bo Johansson, skridskoledare i Norrviken, ordförande i Vikingarännet Marknads AB som arrangerar loppet.

Teknikkvällar

En annan viktig aktivitet som fortlöper är de teknikkvällar på Östermalms IP som genomförs i Friluftsfrämjandets regi, alltid på måndagskvällar. Här har Norrvikens ledare varit väl representerade och vi kan se en tydlig förbättring i teknik för de medlemmar som tagit chansen att vara med och finputsa på sin teknik.

Ekonomi

Intäkter

Intäkterna för året redovisas till 391 kkr, en ökning med 89 kkr jämfört med föregående år. Kajakverksamheten svarade för 298 kkr av dessa, en ökning med 74 kkr. Långfärdsskridsko utfallet varierar mellan åren mycket beroende på isläggning. För 2013 blev utfallet klart gynnsammare än föregående år, utfall 32 kkr en ökning med 5 kkr. Medlemsantalet har ökat, Norrvikens andel av medlemsavgiften 2013 uppgick till 57 kkr en ökning med 14 kkr eller 31 %. Medlemmens intresseområde kan inte hänföras till något av Norrvikens två aktivitetsområden, kajak eller skridsko. Många medlemmar är aktiva i båda verksamheterna men kanske även aktiv i andra lokalavdelningar. Medlemmen betalar sin avgift till Friluftsfrämjandet centralt, som sedan fördelar en andel av avgiften till lokalavdelningarna, Vid anmälan som ny medlem anger man vilken lokalavdelning man vill tillhöra. Uppgiften kan ändras på medlemmens begäran.

Kajakverksamheten har som vanligt varit omfattande, lyckosamt och baseras på ett brett och omfattande program med ett mycket engagerat och uppskattat ledarengagemang. Ökningen av intäkterna efter en minskning är 2012 utgjordes då i stort av en neddragning av programmet. Ökningen 2013 är därför glädjande. Ledarinsatsen diskuteras årligen för att balansera programmet mot ledarkapaciteten och ledarnas egna ambitioner. Antalet friluftstimmar, som ingår i en rapport till Friluftsfrämjandet uppgick till 29032 timmar. 2012 års utfall var 26056 timmar,

Skridskoverksamheten, följer ekonomiskt i stort kalenderåret dvs. nov-dec verksamheten är i regel blygsam genom såväl brist på is som kort dagsljus. Den uppgång som redovisades för 2012 fortsatte 2013. Skridskoverksamheten bedrivs i samarbete med Stockholmsalliansen, som är en samarbetsorganisation med tre lokalavdelningar. Det innebär att det mesta av intäkterna och kostnaderna för turverksamheten inte redovisas i Norrvikens lokalavdelning. De intäkter som redovisas, utgörs av halvdagsturer på hemmaplan och från den utbildning som föreningen bedriver. Intresset för utbildning finns men ett bra utfall baseras på tidig isläggning. Utvecklingen senaste åren talar sitt eget språk; 69 pers/2011,15 pers/2012, 60 pers/2013 och 23 pers/2014. Innevarande vinter, när detta skrivs i slutet av januari, kännetecknas av svaga isar och nästan barmark,

Resultat

För verksamhetsåret redovisas för hela föreningen ett resultat på 17 kkr en ökning med 15 kkr jmf år 2012

Kajakverksamheten redovisar ett resultat på 5 kkr en minskning med 61 kkr jmf 2012. Inköp och utbyte av kajaker och kompletterande utrustning uppgick till 40 kkr, betydligt mera än 2012. Inköp av nya jackor inkl tryck, till samtliga ledare inkl skridskoledare uppgick till 48 kkr, De gamla var mycket slitna efter många år.

Långfärdsskridsko redovisar ett utfall på 12 kkr en minskning med 5 kkr jmf 2012. Antalet deltagare i utbildning var 47 färre än år 2013. En mindre slitageersättning har utbetalts till ledarna, inköp av utbildningsmaterial liksom kurser/utbildning av nya ledare förklarar merparten av kostnadsökningar som motverkades något av intäktsökningar .

Gemensamt, dvs. intäkter och kostnader som är gemensamma för de två verksamheterna, redovisar ett resultat -1 kkr , utfallet 2012 uppgick till -82 kkr, utfallet 2011 var -9 kkr. Som synes stor variation mellan åren. Under 2012 genomfördes en ledarkonferens med övernattning för alla ledare med respektive, en uppskattat utfärd för sammansvetsning, förståelse och utveckling . Övriga kostnader år 2013 var något lägre än 2012. vilket tillsammans förklarar resultatförbättringen 2013.

Kapital

Föreningen som startade år 2000 har sedan dess utvecklats väl, från en blygsam start med 5-8 ledare ar vi nu ett 30-tal ledare, många är ledare i båda verksamheterna. Intäkter och resultat har successivt stigit och det egna kapitalet överstiger nu 400 kkr. Ett kapital som skall vara till nytta för att stimulera såväl ledare som medlemmar i vår verksamhet.

Årsmöte hålls den 5 mars 2014. Inbjudan skickas till medlemmarna i slutet av januari.

Sollentuna i januari 2014

Friluftsfrämjandet Norrviken

Styrelsen

Urban Jonsson                     Kerstin Rosén                       Bo Johansson          

Ordförande                           Sekreterare                           Kassör

Johanna Doshe                    Anja Noack

Grenledare kajak                   Grenledare skridsko

2022-08-09 05:40 Friluftsfrämjandet Norrviken.