'

mixbild1

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Styrelsen för Friluftsfrämjandet Norrviken får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen har bestått av fem ledamöter och två suppleanter; ordförande, sekreterare, kassör samt grenledarna för föreningens två verksamheter, kajak respektive långfärdsskridsko. Styrelsen har sedan årsmötet 2012, haft fyra protokollförda styrelsemöten samt några ledarmöten där styrelse och ledare samlats och diskuterat övergripande frågor.

Föreningen har haft 18 skridskoledare, 17 kajakledare , under året har en ny kajakledare avslutat sin utbildning., ca 10 ledare är aktiva i båda verksamheterna. Medlemsantalet var vid årets utgång 549, vilket är en ökning med 31 medlemmar jämfört med förra årets siffra. Under året har vi aktivt jobbat med att informera de deltagare som ej är medlemmar om möjligheten att bli det. Vi har också gått ut med ett mail till de medlemmar som missat att förnya sitt medlemskap. Vi tror att dessa aktiviteter kan ha bidragit till ökningen, men vi brottas fortfarande med problemet att alla nya medlemmar aktivt måste välja Norrviken för att hamna hos oss. Vid en kurs vi nyligen genomförde rekryterades 48 nya medlemmar, 41 av dessa hamnade i andra lokalavdelningar.

Gemensamma aktiviteter

Under våren genomfördes en uppskattad tankesmedja där våra ledare diskuterade hur vi skall jobba med att vidareutveckla vår förening. Resultatet blev ett måldokument som vi har som riktmärke i vårt arbete.

I slutet av mars månad genomfördes en Fjällresa till Bruksvallsliden för föreningens ledare. Under en vecka fick vi chansen att njuta av fina skidspår och trevligt umgänge ca 15 ledare deltog i resan.

Kajakverksamhet

Detta år inleddes med säkerhetsövningar i bassäng. Vid varje tillfälle var det i stort sett fullt i bassängen. Under sommaren införskaffades en ny kajak av märket Kayman Smuggler som passar för den lite större paddlaren. Precis innan årsskiftet har vi beställt en ny Quest som kommer ersätta befintlig Quest. Vi har sålt en kajak från förra årets försäljningslista och det innebär att vi har två för mycket i hyrflottan. Det finns nu många kajakmodeller så nybörjare kan prova sig fram till den modell som passar dem bäst. ”Hyrflottan” har under säsongen bestått av 17 uthyrningskajaker. Ett eget kajakprogram utformades även detta år. Under april månad hade kajakledarna traditionsenligt plastparty där samtliga kajaker rustades varefter en gemensam vårmiddag avnjöts. Valborgshelgen avnjöts i kajakerna då merparten av ledarna hade Valborgspaddling till Vindalsö-Sandhamn. Från maj till september har onsdagspaddlingarna genomförts vilket givit mängder av nybörjare möjlighet att bekanta sig med kajaken. Vid varje tillfälle har det varit god uppslutning bland ledarna. Vår kajakcontainer har även denna säsong varit placerad vid Segeludden, vilket underlättat verksamheten ordentligt.

 

Förbättrad utvärdering

För andra säsongen har deltagarna givits chansen att lämna en utvärdering via en webbenkät efter turen. Detta har givit ledarna nya uppslag till förbättringar men också uppmuntrande kommentarer som bibehåller engagemanget.

Nya upptåg och upplevelser...

Vår ambition är att ständigt försöka förnya innehållet i och upplägget av våra turer. Blandat nya och gamla beprövade  turer som ex sälspaningstur och en gammal goding som Stockholmsnatt..

Inte bara paddla…

Vi har försökt att skapa aktiviteter som bjuder på lite mer än paddlingen sk Temapaddling. Exempel på detta var ”Djupdykning bland stenar” som genomfördes i september. Där fick man grunder i geologi. En annan tur med tema var Tapasturen där vi fick lära oss att laga små spanska rätter..

Längre turer

I år hade vi en längre tur som deltagarna kunde välja med att delta på hela eller halva turen. Två små skärgårdar Misterhult och Blekinge besöktes i början av augusti. Vid kristi flygare helgen och runt nationaldagen hade vi två fyra dagars turer i Stockholms skärgård.

Axplock ur årets övriga turer

·         Under året har två nybörjarkurser genomförts. Kurs 1 gick i juni och kurs 2 i mitten av juli.

·         Tur till Birka där deltagarna fick en guidade visning av den forna handelsstaden.

·         Vår Kajakprovalkväll som numera är en tradition  där vi kunde erbjuda provpaddling i en mängd olika kajaker. Ett flertal kajakleverantörer var med och bidrog till en lyckad kväll trots regnet.

·         Som vanligt var det fullt med deltagare på Ängsö. Denna gång med en av tillsyningsmännen som guide för att få än mer insikt om livet på Ängsö i svunnen tid.

·         Sälspaningstur i juni som var så populär att vi kunde haft två turer...

·         Tur på Dalälven i mitten av maj innan myggen kom. Vi paddlar inte bara i havet..

·         En tur återuppstod, Roslagsgastar och allerhanda knytt. En tur i Roslagen med mörkerpaddling och kulturkvartar.

·         Vi tog vara på de fina hösthelgerna med turerna med Sensommartur och Bastu och Brasmys. Lite senare valde vi att bo inomhus på Mat och mys på vandrarhem, samt Kura skymning .

·         Säsongen avslutades med Adventsturen! I två år har vi fått ställa in turen, men nu kunde den äntligen genomföras.

 

När säsongen var över hade vi genomfört 46 aktiviteter till vilka ca 1040 personer anmält sig. Ledarna har tillsammans genomfört närmare 319 ”aktivitetsdagar”, vilket skvallrar om ett stort engagemang. Glädjande är att vi är så många aktiva ledare som delar på ansvaret för verksamheten på ett utmärkt sätt utifrån var och ens förmåga & förutsättningar att deltaga. I oktober deltog 8 kajakledare i regionens ledarpaddling som genomfördes i trakten kring Nyköping. En planeringshelg för att summera året och planera nästa års verksamhet har tog genomförts. Resultatet kommer att uppvisas i årets broschyrer: Region Mälardalen och Norrviken.

 

Långfärdskridsko

Verksamheten i Norrviken omfattar utbildning av nybörjare och utbildning och fortbildning av ledare. Norrviken erbjuder kurser och turer för medlemmar och icke medlemmar. Ett stort antal turer erbjuds även i samarbetsforumet Stockholmsalliansen där Norrviken, Stockholm och Enskede samarbetar för att erbjuda ett mer omfattande turprogram. Samarbetet innebär även att vi kan erbjuda bussturer till mer spännande isar än de som finns i närområdet. Tillsammans är vi ca 25 aktiva ledare och erbjuder turer i spännvidden nybörjare till grupp 2. Flest åkare har vi dock i grupp 4 och 5.

En kort sammanställning av turer där Norrvikenledare har medverkat skridskosäsongen 2011/2012 är följande:

Totalt genomfördes 18 olika turer, vilket är 4 fler än föregående säsong. Vid 1 tillfällen erbjöds 2 olika turer.

·         8 av turerna genomfördes i Norrvikens regi, främst kortare lördagsturer.

·         10 av turerna genomfördes i Alliansens regi, till största delen som heldagsturer på söndagar.

·         638 personer deltog i utlysta turer, ca 200 fler än föregående säsong.

·         140 ledaruppdrag, tredubbling mot föregående säsong.

·         Inga plurr! Men på vår plurrövningen var det 24 st som passade på!

·         2 olycksfall, skärsår och bruten överarm.

Vi kan tyvärr konstatera att säsongen 2011/2012 liknade föregående år. Det blev en ojämn säsong som inte bjöd på en kontinuitet i åkbara isar. Detta har märkts tydligt på vårt turutbud och även antalet deltagare på turerna. Däremot fanns det gott om snö!

Lite godbitar från säsongen: 

  • Säsongspremiär blev det 120108 och då i Alliansens regi på Salasjöar.
  • Månskensturer var nytt för i år vi ordnade två sådana. Bra uppslutning på båda turerna, trots att informationen kom ut kort innan turen. Det är svårt att planera en månskenstur alltför noggrant i förväg! Lyckat blev det i alla fall.
  • Vi ordnade även en uppskattad korvgrillningstur på Mälaren. Där kunde man välja mellan att avsluta med korvgrillning eller att åka mer skridskor genom att återvända till startplatsen.
  • Säsongens kanske bästa tur, erbjöd fantastiska skärgårdsisar i strålande solsken på Gälnan. Turen ordnades i Alliansens regi och en buss blev full på ca 2 minuter.
  • Sista turen för säsongen erbjöd överraskande fina isar. Det blev en tur på Mälaren med start i Bålsta. Vad många trodde skulle bli en halvdagstur, blev en heldagstur på hårda och fina isar. Vem kunde tro att det var säsongens sista tur!
  • Säsongen avslutades med Plurrövning på Edsvikens lömska vårisar. 24 personer passade på att plurra på naturis. Trots att så många ville plurra, gick det smidigt och relativt snabbt, mycket tack vare god ledaruppslutning.
  • Sammanfattningsvis blev säsongen variationsrik, där både snö, regn, slaskväder och kyla ömsom väckte och ömsom släckte hoppet.

Kursverksamhet

Några dåliga skridskovintrar i rad, speglar sig i kursverksamheten 2011/2012. På grund av så få deltagare, beslutade kursansvariga ledare i Norrviken, Enskede och Stockholm att slå samman nybörjarkurserna till en gemensam kurs. Sammanlagt deltog ett 20-tal personer. Kursen omfattar två teorikvällar, en teknikkväll på Östermalms IP och två halvdagsturer på naturis.

Vikingarännet

Även detta år ansvarade Norrviken för en del av Vikingarännets bana. Ledare från Norrviken har även ingått i ledningen för Vikingarännet.

 

Teknikkvällar

En annan viktig aktivitet som fortlöper under december och januari är de teknikkvällar på Östermalms IP som genomförs i Friluftsfrämjandets regi. Här har Norrvikens ledare varit väl representerade och vi kan se en tydlig förbättring i teknik för de medlemmar som tagit chansen att vara med och finputsa på sin teknik. Säsongen 2012/2013 fick en sen start, åkbara isar fanns först efter nyår.

Ekonomi

Intäkter

Intäkterna för året redovisas till 302 kkr, en minskning med 33 kkr jämfört med föregående år. Kajakverksamheten svarade för 225 kkr av dessa, en minskning med 51 kkr. Långfärdsskridsko utfallet varierar mellan åren beroende på isläggning, snö och givetvis stark kyla. För 2012 blev utfallet klart gynnsammare än föregående år, utfall 27 kkr en ökning med 19 kkr. Norrvikens andel av medlemsavgiften är svår att hänföra till respektive verksamhet. Medlemmen betalar till Friluftsfrämjandet centralt, Norrvikens andel av medlemsavgiften uppgick till 43 kkr vilket var detsamma som utfallet år 2011.

Kajakverksamheten har som vanligt varit omfattande, lyckosamt och baseras på ett brett och omfattande program med ett mycket engagerat och uppskattat ledarengagemang. Minskningen av intäkterna utgjordes i stort av en planerad neddragning av programmet. Ledarinsatsen diskuteras årligen för att balansera programmet med ledarnas egna trivsel- och ambitionsnivå. Antalet friluftstimmar, som ingår i en rapport till Friluftsfrämjandet uppgick till 26056 timmar. 2011 års utfall var 28188 timmar, vilket innebär en minskning som i huvudsak beror på att vi hade färre veckoturer denna säsong.

Skridskoverksamheten, följer ekonomiskt i stort kalenderåret dvs. nov-dec verksamheten är i regel blygsam genom såväl brist på is som kort dagsljus. Den uppgång som redovisades för 2012 var därför glädjande i jämförelse med år 2011. Skridskoverksamheten bedrivs i huvudsak i samarbete med Stockholmsalliansen, som är en samarbetsorganisation med tre lokalavdelningar. Det innebär att det mesta av intäkterna och kostnaderna för turverksamheten inte redovisas i Norrvikens lokalavdelning. De intäkter som redovisas, utgörs av halvdagsturer på hemmaplan och från den utbildning som föreningen bedriver. Intresset för utbildning har ökat igen och i januari 2013 har 60 personer anmält sig till utbildningen, 15 personer deltog 2011 och 69 deltog 2010. Innevarande vinter noteras tidig isläggning, om än med betydande snöfall till glädje för skidåkarna men också till intresset att vinterväder även ger möjlighet att åka skridskor.

Resultat

För verksamhetsåret redovisas ett mindre överskott 1 kkr jmf med ett överskott på 37 kkr år 2011.

Kajakverksamheten redovisar ett utfall på 66 kkr en ökning med 18 kkr jmf 2011. Inköp av kajaker och utrustning ger variationer mellan åren, vilket för år 2012 förklarar nedgången.

Långfärdsskridsko redovisar ett utfall på 18 kkr en ökning med 16 kkr jmf 2011. Variationer i antal deltagare i utbildning och genomförande av korta turer förklarar förändringen.

Gemensamt, dvs. intäkter och kostnader som är gemensamma för de två verksamheterna, redovisar ett utfall på -82 kkr, utfallet 2011 redovisa

2022-08-09 05:57 Friluftsfrämjandet Norrviken.