mixbild1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Styrelsen för Friluftsfrämjandet Norrviken får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2011. Styrelsen har bestått av fem ledamöter och två suppleanter; ordförande, sekreterare, kassör samt grenledarna för föreningens två verksamheter, kajak respektive långfärdsskridsko. Styrelsen har sedan årsmötet 2011, haft fyra protokollförda styrelsemöten samt några ledarmöten där styrelse och ledare samlats och diskuterat övergripande frågor.

Föreningen har haft 18 skridskoledare, 17 kajakledare , under året har tre nya kajakledare avslutat sin utbildning., ca 10 ledare är aktiva i båda verksamheterna. Medlemsantalet var vid årets utgång 518, en liten minskning med 20 medlemmar jmf med föregående år vid samma tidpunkt. Orsak till minskningen kan vara de ofördelaktiga vintrar som varit i två år samt att vi tyvärr inte kunnat gå ut med påminnelse till medlemmar som ej betalat förrän nyligen.

Ytterligare en effekt vi märker av är att många av våra deltagare blir medlemmar i andra lokalavdelningar då de inte specificerar att de vill tillhöra Norrviken. De ansluts då automatiskt till den lokalavdelning som finns på postorten. Endast 31% av våra medlemmar har Sollentuna som postort, övriga finns spridda i 63 postorter.

Under hösten genomfördes en uppskattad ledardag  på Järvafältet för ledare, där vi bla provade på Geocashing samt fick information om Sollentuna naturskola..

 

Kajakverksamhet

 Detta år inleddes med säkerhetsövningar i bassäng. Vid varje tillfälle var det i stort sett fullt i bassängen. Under våren och sommaren införskaffades ytterligare tre kajaker för uthyrning, en av märket North Shore Atlantic, Cetus samt Reval Mid. Detta medförde att tre kajaker behövde säljas av så att föreningen kan förvara samtliga kajaker, två är sålda och en till står på tur för försäljning. Det finns nu många kajakmodeller så nybörjare kan prova sig fram till den modell som passar dem bäst. ”Hyrflottan” har under säsongen bestått av 17 uthyrningskajaker. Ett eget kajakprogram utformades även detta år. Under april månad hade kajakledarna traditionsenligt plastparty där samtliga kajaker rustades varefter en gemensam vårmiddag avnjöts. Valborgshelgen avnjöts i kajakerna då merparten av ledarna hade Valborgspaddling till Finnhamn. Från maj till september har onsdagspaddlingarna genomförts vilket givit mängder av nybörjare möjlighet att bekanta sig med kajaken. Vid varje tillfälle har det varit god uppslutning bland ledarna. Vår kajakcontainer har även denna säsong varit placerad vid Segeludden, vilket underlättat verksamheten ordentligt.

 

Förbättrad utvärdering

 

Under året har vi infört ett system där deltagarna givits chansen att lämna en utvärdering via en webbenkät efter turen. Detta har givit ledarna många nya uppslag till förbättringar men också många uppmuntrande kommentarer som bibehåller engagemanget.

 

Nya upptåg och upplevelser...

 

Vår ambition är att ständigt försöka förnya innehållet i och upplägget av våra turer. Våren inleddes med två endagarsturer med guide. Den ena gick på Stockolms vattenvägar och vi fick höra både äldre tider och nutid. Den andra gick till Siaröfortet och vi fick höra om dess tillkomst.

 

En gammal goding som återuppstod var en tur på Båven. Vem har inte gjort en kanadensartur där för länge sedan? Nu provade vi med havskajaker och det gick precis lika bra!

 

Inte bara paddla…

 

Vi har försökt att skapa aktiviteter som bjuder på lite mer än ”bara” paddlingen. Exempel på detta var vår Tält & Tölt-tur som genomfördes i juni genom grunda åar, med fisk som stod och lurade lite varstans. En annan tur med tema var Ängsö i fokus där fotografen Bengt Hedberg var med och kom med tips vad man ska tänka på vid fotografering av sköna blomster.

 

Längre turer

 

Vår Ålandstur Ålands utskär var även detta år populära. Helgen för Kristi Himmelsfärd låg ihop med nationaldagen så det fanns utrymme för två utskärsturer med olika innehåll en i norr och en i syd.. Bland smultron och tång återvände i tablån och det blev två turer med olika färdriktning så att det kunde anordnas två envägsturer.

 

Axplock ur årets övriga turer

 

·         På vårturen Alfågelturen var fåglarna i fokus. Den blev infrusen eftersom isen inte hade gått upp, men deltagarna fick chansen att genomföra den under den sköna, varma påsken.

 

·         Under året har två nybörjarkurser genomförts. Kurs 1 gick i början av Juli och kurs 2 i augusti.

 

·         Vår Kajakprovalkväll som numera är en tradition kunde vi erbjuda fint väder & provpaddling i en mängd olika kajaker. Ett flertal kajakleverantörer var med och bidrog till en lyckad kväll.

 

·         Som vanligt var det fullt med deltagare på Ängsö, 102 år som nationalpark. Denna gång med en av tillsyningsmännen som guide för att få än mer insikt om livet på Ängsö i svunnen tid.

 

·         Navigering i praktiken och Teknikhelg för vardagspaddlare slogs ihop på så sätt att de genomfördes i samma område så det gick att välja vad man ville vara med på under helgen.

 

·         Teknikkvällar som var uppdelade på två tillfällen för samma deltagare så att dessa hann träna och fördjupa sina kunskaper.

 

·         Turen Vi tar en lur på Lurö, återkom detta år. Det var en tur förlagd under en förlängd helg så att området kunde njutas av grundligt. Den genomfördes under den dag då blixtrade som mest i hela Sverige så den blev lite äventyrligare än planerat!

 

·         Vi tog vara på de fina hösthelgerna med turerna Kräftornas tur, Njut av Stendörren  och Sensommartur och Tipi och Bastutur.

 

·         Lite senare valde vi att bo inomhus på Mat och mys på vandrarhem, samt Kura skymning .

 

·         Hösten avslutades med att vi deltog i eldfesten på Grinda på Eld & Hav.. Adventsturen vill vi gärna genomföra, men denna helg blåste det en hel del så vi blev tyvärr tvungna att ställa in den detta år också.

 

När säsongen var över hade vi genomfört 55 aktiviteter till vilka 1120 personer anmält sig. Ledarna har tillsammans genomfört närmare 390 ”aktivitetsdagar”, vilket skvallrar om ett stort engagemang. Det är lite mer än förra året, trots att några turer blev inställda p g a vädret. Glädjande är att vi är så många aktiva ledare som delar på ansvaret för verksamheten på ett utmärkt sätt utifrån var och ens förmåga & förutsättningar att deltaga. En planeringshelg för att summera året och planera nästa års verksamhet har genomförts. Resultatet kommer att uppvisas i årets broschyrer: Region Mälardalen och Norrviken.

 

Långfärdskridsko

 

Verksamheten i Norrviken omfattar utbildning av nybörjare och utbildning och fortbildning av ledare.

 

Norrviken erbjuder kurser såväl som turer för medlemmar. Ett stort antal turer erbjuds även i samarbetsforumet Stockholmsalliansen där Norrviken, Stockholm och Enskede tillsammans samarbetar för att erbjuda ett mer omfattande turprogram. Tillsammans är vi mer än 30 aktiva ledare och erbjuder turer i spännvidden nybörjare till grupp 2.

 

Alliansens viktigaste uppgifter från skridskosäsongen 2010/2011 är följande;

 

·         14 olika turer genomfördes, vilket är 3 färre än föregående säsong. Vid 2 tillfällen erbjöds 2 olika turutbud

 

·         445 personer deltog i utlysta turer, ca 100 färre än föregående säsong

 

·         51 ledaruppdrag, halvering mot föregående säsong

 

·         4 personer har plurrat, samtliga skedde samma dag

 

·         1 skada, skärsår och axel

 

Vi kan tyvärr konstatera att säsongen 2010/2011 liknade föregående år och bjöd inte heller på en kontinuitet i åkbara isar. Detta har märkts tydligt på vårt turutbud och även antalet deltagare på turerna. Däremot fanns det gott om snö!

 

Premiärturen gjordes redan 23:e okt av några ledare på väg till Norrvikens ledarträff på Högbo bruk. Första turen med deltagare gjordes 5:e dec på Mälaren, och efterföljande helg var det Stora Värtan som befors. Sedan blev det snöuppehåll till 22 jan då havsisarna med utgångspunkt från Dalarö avnjöts. Dagen efter provades Mälaren med gott resultat. Efterföljande helg testades delar av Vikingarännets bana och på söndagen saltisar med start från Björkvik, turen kan betecknas som årets badtur då flera grupper hade plurr. Den 6:e feb erbjöds dels en nybörjartur på Edsviken, dels en Mälartur mellan Sundbyholm och Strängnäs. 20:e feb gick bussarna till Vättern och de fantastiska, glasklara isarna förtrollade alla, två veckor senare besöktes Vättern för andra gången. Helgen däremellan blev det en stadsnära tur, Lidingö halvrunt i blåsten. Sista helgen med turer var mitten på mars, från Muskö ena dagen och avslutningsvis en iskurstur från Björkvik och samma dag plurrövning under realistiska former på Edsviken.

 

Sammanfattningsvis blev säsongen insnöad, alla sjöar i närområdet blev tidigt insnöade. Havsis fanns det väldigt gott om, men det mesta var inte åkbart, eller nåbart, med skridskor.

 

Kursverksamhet

 

I kursverksamheten 2010/2011 avspeglar sig de sämre förutsättningarna för skridskoåkning. På vår nybörjarkurs, som genomfördes av ledarna i Norrviken, deltog ett 15-tal. Detta är tyvärr en fortsatt minskning av antalet kursdeltagare sedan tidigare år vilket till stor del beror på det bristande isläget för föregående säsonger. Utbildningen omfattar två teorikvällar, en kväll på Östermalms IP och två lördagar på is.

 

Vikingarännet

 

Även detta år ansvarade Norrviken för en del av Vikingarännets bana. Denna säsong krävdes en extra ordinär insats med att få bort all snö från bandelen. Men med gemensamma krafter klarades detta av. Ledare från Norrviken har även ingått i ledningen för Vikingarännet.

 

Teknikkvällar

 

En annan viktig aktivitet som fortlöper under december och januari är de teknikkvällar på Östermalms IP som genomförs i friluftsfrämjandets regi. Här har Norrvikens ledare varit väl representerade och vi kan se en tydlig förbättring i teknik för de medlemmar som tagit chansen att vara med och finputsa på sin teknik.

 

Säsongen 2011/2012 fick en sen start, åkbara isar fanns först efter nyår.

 

Ekonomi

 

Intäkter

 

Intäkterna för verksamhetsåret redovisas till 335kkr, en minskning med 11kkr jämfört med föregående år. Kajakverksamheten svarade för 275 kkr av dessa, en ökning med 20 kkr. Långfärdsskridsko, som ekonomiskt i huvudsak hänförs till vintern 2010/2011, svarade för 8 kkr en minskning med 33

2022-08-09 06:16 Friluftsfrämjandet Norrviken.