I skutornas kölvatten

I år var det Norrvikens tur att arrangera ledarturen för kajakledare i region Mälardalen. Turen började i en insjö men vi fick också horisontpaddling under dagarna. Temat för turen var att bjuda deltagarna på en bättre inblick i de trakter som vi paddlade i medhjälp av utplacerade kulturkvartar som skulle hittas under färdvägen. Här fanns beskrivningar om gamla skeppsvrak, gömda skatter och allehanda märkligheter. Trots att det tyvärr var lite dålig uppslutning detta år blev det en mycket trevlig tur.

Kajakledartur 2013 -1

Start vid Kullboviken.

Kajakledartur 2013 -4

Lunch i timmervindskydd där grupperna återsamlades, passade bra då det friskade i lite under lördagen.

Kajakledartur 2013 -16

Middagssittning i kvällningen.

Kajakledartur 2013 -28

Söndagen bjöd på finväder.

Kajakledartur 2013 -36

Vi avslutade med en visning av sjömannaföreningens museum i Simpnäs.

 

Fler bilder hittar du här:

2022-01-25 21:00 Friluftsfrämjandet Norrviken.