LITE LÄNGRE, LITE SNABBARE

Datum: 9-10 juni

Under den här helgen lägger vi mer tid på paddling och tar oss på så sätt lite längre än vanlig Norrviken-standard. Väder och vind får avgöra hur långt vi kommer, men räkna med dagsetapper på minst 30 km och lite längre dag i kajaken.

Anmälan: Via hemsidan - http://anmalan.norrviken.net

Avgift: Medlemmar 350 :-, Ej medlemmar 500:-

Ledare: Karin Lindfors, Ivar Andersson m.fl.

Kajaker: Kajaker kan hyras kostnad 600:-

2021-09-18 04:28 Friluftsfrämjandet Norrviken.