FÄRNEBOFJÄRDEN

Datum: 2-3 juni

Färnebofjärdens nationalpark Nedre Dalälven, är en säregen älvsträcka där sjöar, forsar, våtmarker och skogar bildar en mosaik. Här finns utter, Europas tätaste bestånd av fiskljuse, alla Sveriges hackspettsarter och mängder av ugglor.

Anmälan: Via hemsidan - http://anmlan.norrviken.net

Avgift: Medlemmar 350:-, Ej medlemmar 500:-

Ledare: Mikael Stralström, Jesper Bennhult m.fl.

Kajaker: Kajaker kan hyras kostnad 600:-

2021-09-18 04:40 Friluftsfrämjandet Norrviken.