Skridskonätet

Skridskonätet är en organisation där en stor del av Sveriges "skridskoklubbar" utbyter information och gemensamt utvecklar skridskoverksamheten. De olika föreningarna bidrag med turer israpporter mm vilket gör att det blir ett fantastiskt utbyte av kunskap mm. Varje år sammanställer detta nätverk en säkerhetsrapport som bygger på de inrapporterade händelser som kommit under året. Genom detta får vi nya kunskaper löpande vilket gör att säkerheten på våra turer ständigt förbättras. Flera av funktionerna från Skridskonätet har vi inbäddade på vår sida, men du kan givetvis gå direkt till skridskonätets sida. Den hittar du här: www.skridsko.net Om du är medlem i Norrvikens lokalavdelning och har ansökt om tillgång till isinformation rekommenderar vi att du i stället går in via www.alliansen.net med den adressen behöver du sedan inte ange från vilken förening du loggar in. Användarnamnet är medlemsnumret som står på medlemskortet till Friluftsfrämjandet. På det kortet står även lösenordet utskrivet så länge du inte aktivt varit inne och bytt löasenord på Friluftsfrämjandets hemsida, i sådana fall är det det nya lösenordet som gäller.

Mälartur-1

2021-11-29 15:49 Friluftsfrämjandet Norrviken.