Våra skridskoledare...

(arbete pågår)

anja n thb  billy l thb Bosse Skr-1 Gunnar Skrid-1  
 Anja Noack  Billy Lundgren  Bo Johansson  Gunnar Anna Sandström     

 

Lasse skrid-1 Martin Skr-1 Ralph Skr-1 Roffe Skr-1 Staffan Skr-1
Lars Larsson Martin Dahlin Ralph Sandbacka Rolf Åkerblom Staffan Dalhström

 

Sven Skr-1 ingegerd g thb tomas g thb ulf p thb  Ulla Skr-1
Sven Sognevik Ingegerd Grip Tomas Green Ulf Persson Ulla                       

 

                        Ivar-1     
Urban Lennartsson     Peter H                    Ivar Andersson                                                               

 

 

2022-06-30 20:59 Friluftsfrämjandet Norrviken.