I samverkan med andra

igelkottar

En bra utgångs punkt är att vi är havets igelkottar...

Denna beskrivnig har vi lånat från en erfaren paddlare som använde denna liknelse i samanhanget, Vi tycker den är bra. Eftersom vi likt igelkottarna måste hålla oss urvägen för att inte bli påkörda samtidigt som vi faktiskt måste ta oss över vägen ibland.

030530 1539

Farleder

Undvik i största utsträckning farleder för båtar.

Flagga och eller färglad paddel ökar möjligheterna att bli sedd, men räkna aldrig med det. Ett antal olyckor har inträffat.

Var extra försiktig när Du har solen i ryggen, då har båten motljus...

I lägen där Du är ”skymd” bakom en udde etc. bör du alltid sträva efter att smyga längs strandkanten. Risken är annars stor att en motorbåt som kommer i god fart inte hinner upptäcka dig i tid, varpå en olycka inträffar.

2008-08-29-033

Seglare 

Är ett släkte som kan upplevas lite oberäkneliga på havet, men har Du själv seglat kan du ofta räkna ut vilken nästa manover kommer att bli... En blick på ett sjökort brukar kunna skvallra om skälet till att båten slår onödigt tidigt ibland... Var snäll mot seglarna de är också tysta i skärgården..

 050808 115530 70 filtered

Finlandsfärjor

När en grupp behöver korsa en farled tillämpar vi "spravflocksstrategin" det innebär att vi korsar leden vinkelrätt och bildar "sparvflock". Effekten blir att de elakartade motorbåtsåkarna inte kan urskilja en kajak som de kan finfördela...

Akta dig för finlandsbåtar, de är snabbare än man tror..... Och dåliga bromsar har de också... Mycket god marginal eftersom vi ofta har svårare att bedöma farten på större båtar, och dessa har små möjlighet att väja.

 050807 190724 44 filtered

Skymd sikt

Undvik att paddla rakt över ett sund med skymd sikt, det finns en risk att Du hinner mitt ut i sundet innan du upptäcker båten som kommer i godfart. Försök smyga efterkanten till en plats där du har sikt och syns.

 040727 105840 250

På fjärdar 

Också här tillämpar vi "spravflocksstrategin" för att lättare bli upptäckta av andra båtar. Dessutom är det psykologiskt viktigt att alla känner att de hänger med. Att sitta på en fjärd i motvind och se medpaddlarna försvinna i horisonten,är tungt. Detta  kan få den mest inbitne att övergå till frimärkssamling  i stället....  Är man samlade och kan prata strunt på  vägen blir fjärdarna kortare....

 

Under blåsiga överfarter är det viktigt att gruppen håller ihop, men samtidigt får vi inte ligga så nära varandra att det finns risk för kolllisoner, det kräver stor grad av uppmärksamhet.

'

2022-05-26 13:17 Friluftsfrämjandet Norrviken.