Tomma lador behöver inget tak....

Det gamla talesättet kan med visst fog användas på isen också. Var rädd om ditt huvud, ett fall på isen kan leda till rejäla slag mot ditt huvud. En hjälm hjälper också på isen, det har allt fler åkare insett. Se till att du blir en av dem.Skriskosäkerhet-2
Skriskosäkerhet-6

2021-11-29 15:26 Friluftsfrämjandet Norrviken.