Säker åkare

Våra ledare är utbildade för att se till att turen blir så säker som möjligt, men vi behöver alla deltagares hjälp för att lyckas med detta.. Nedan följer några förväntningar på dig som deltagare för att göra våra skridskoturer säkrare.

 

• Jag sätter säkerheten främst  

• Jag ansvarar för att jag är rätt utrustad  

• Jag rättar mig efter ledarens direktiv under turen

• Jag gör min röst hörd för gruppens och mitt eget bästa (det är viktigt att du förmedlar till ledaren om du känner dig osäker)

• Jag hjälper till efter bästa förmåga   Att hjälpas åt på isen är bra för gruppen och för mig själv. I ett nödläge hjälper alla till.


bild 009

 
2021-11-29 16:13 Friluftsfrämjandet Norrviken.