Paddla Spårlöst

mule 400fackelblomster 400Sparlost-8Sparlost-4flugblomsterSparlost-3


  • Vi alltid är mycket noga med att toalettbesöken inte ska lämna några spår efter sig. Det gör vi genom att gräva ner "våra spår" ordentligt.

  • Vi alltid lägger tillbaka stenar som vi nyttjat till att säkra tält etc.

  • Vi eldar i princip aldrig på våra turer, skulle vi någon gång göra det så ska det ske spårlöst, dvs nästa besökare ska inte kunna ana att det eldats på platsen.··

  • Vi visar hänsyn gentemot boende i skärgården genom att undvika närhet till fast bebyggelse i möjligaste mån.··

  • Vi är noga med att inte störa fågellivet, därför paddlar vi i samlade grupper så ofrivilliga störningar blir så kortvariga som möjligt. Skulle en "fågelfamilj" komma i vår väg stannar vi till och låter dem komma på behörigt avstånd under lugna former..

  • Vi är sparsamma med turer i häckningstid och undviker då att paddla i vassområden etc. för att motverka störning av häckningar under denna känsliga period.

  • Vi strävar efter att prata i samtalston och i övrigt undvika att skapa onödiga höga ljud som kan uppfattas störande av såväl månniskor som·djur i omgivningen..

  • Vi försöker i övrigt göra allt för att vårt besök ska bli spårlöst.

kustbaldersbra2 400havsrn 400

roskarl2

makaoni
Sparlost-7sparvhok

'

2022-05-26 14:16 Friluftsfrämjandet Norrviken.