Behörigheter

Vi har två nivåer på behörigheten för våra medlemmar, en lägre som kallas "Medlemmar u. intro", och en högre som kallas "Medlemmar" ("u" kan tolkas antingen som "utan" eller som "under").  För att få den högre behörigheten ska medlemmen ha genomgått någon form av introduktion/kurs eller motsvarande och ha kunskaper som minst motsvarar det som finns i Grundmaterial till introduktionskurs på sidan Skridskonätet -> Dokument.

Utdelning av lösenord

Lösenordet för den lägre behörigheten delas ut till alla medlemmar i Norrviken.

Den högre behörigheten

Lösenordet för den högre behörigheten får delas ut till alla medlemmar i Norrviken som genomgått introduktionskurs enligt ovan eller på annat sätt visat sig ha motsvarande kunskaper.  Ett exempel på det senare kan vara en person i en mindre klubb som åkt med på turerna under lång tid och därför är känd av ledare/grenledare.

Personlig inloggning

Allt fler börjar använda personlig inloggning till Skridskonätet.  I dessa fall måste grunddatat som inloggningen bygger på hålla reda på om personen har den högre eller lägre behörigheten.

Ledarbehörighet

Utöver medlemmar finns en behörighet för ledarna.  Det som skiljer en ledare från en medlem när det gäller informationen på Skridskonätet är att ledarna har något fler gruppbeteckningar att välja mellan när de skriver färdrapporter, en extra ruta i färdrapportformuläret, kan i Utlysaren lysa ut turer och de lägga in sig i ledarregistret.  När det gäller isinformation har ledare och medlemmar tillgång till exakt samma information.
2021-11-29 14:56 Friluftsfrämjandet Norrviken.