Åkgrupper

Väl på isen delar vi in oss i mindre åk grupper om ca 15-20 st i varje grupp. Det blir alltid flera grupper av samma åktempo. Följande indelning gäller vid heldagsturer, vindstilla och goda isar. Välj inte högre grupp än du säkert klarar av. Det är bättre att njuta i en lugn grupp än slita hund i en snabb.

Grupp 1

Erfarna, konditionsstarka åkare.

Åksträcka 10 mil 

bild 005

Grupp 2

Lika grupp 1. Uppsamlingspauser.

Åksträcka ca 6 - 8 mil.

Grupp 3

Vana åkare, dock lägre krav på kondition.

Åksträcka 5 - 6 mil

bild 004

Grupp 4

Vana åkare, som vill åka i måttlig fart. Täta uppsamlingspauser.

Åksträcka 4 - 5 mil.

Grupp 5

Mindre vana åkare som vill åka lugnt.

Åksträcka ca 3 mil.

bild 026

Grupp 6

Nybörjare.

Åksträcka ca 2 mil.

2021-11-29 16:30 Friluftsfrämjandet Norrviken.